Array ( [product_id] => 1479 [name] => CỬA CUỐN THÉP SƠN TĨNH ĐIỆN DÀY 9 DEM [description] => <p>- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nan cửa bằng vật liệu th&eacute;p d&agrave;y 0.9mm<br /> - &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bề mặt được sơn tĩnh điện bằng sơn ngo&agrave;i trời của h&atilde;ng Akzo Nobel l&agrave;m tăng độ bền m&agrave;u, hạn chế tối đa trầy xước<br /> - &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Khả năng bảo vệ an to&agrave;n cao,<br /> - &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Th&iacute;ch hợp sử dụng cho c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&oacute; &ocirc; cửa lớn&nbsp;<br /> - &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="color:#FF0000;"><strong>K&iacute;ch thước cửa tối đa: 42m&sup2; (Rộng 7m x Cao 6m)</strong></span></p> [description_2] => [description_3] => [description_4] => [meta_title] => [meta_description] => CỬA CUỐN THÉP SƠN TĨNH ĐIỆN DÀY 9 DEM [meta_keyword] => cửa cuốn mitadoor, cửa cuốn nhôm [tag] => cửa cuốn mitadoor, cửa cuốn nhôm [model] => MITADOOR UQVFEX [hot] => 0 [new] => 0 [sku] => [upc] => [ean] => [jan] => [isbn] => [mpn] => [location] => [quantity] => 1 [stock_status] => [image] => catalog/vat-lieu/MITADOOR/cua-cuon-thep-son-tinh-dien-day-9-dem-UQVFEX mitadoor vatlieugiasi.png [manufacturer_id] => 31 [manufacturer] => MITADOOR [price] => 0 [special] => [reward] => [points] => 0 [tax_class_id] => 0 [date_available] => 2016-07-01 [weight] => 0.00000000 [weight_class_id] => 1 [length] => 0.00000000 [width] => 0.00000000 [height] => 0.00000000 [length_class_id] => 1 [subtract] => 1 [rating] => 0 [reviews] => 0 [minimum] => 1 [sort_order] => 1 [status] => 1 [date_added] => 2016-07-02 10:53:48 [date_modified] => 0000-00-00 00:00:00 [viewed] => 744 )