Array ( [product_id] => 1481 [name] => CỬA CUỐN TOLE ĐÀI LOAN DÀY 7 DEM [description] => <p><span style="font-size:14px;">- &nbsp; &nbsp; Nan cửa sử dụng tole mạ m&agrave;u Kaiching - Taiwan nhập khẩu từ Đ&agrave;i Loan c&oacute; độ bền vượt trội, bề mặt b&oacute;ng đẹp, d&agrave;y 0.7mm<br /> - &nbsp; &nbsp; Tole d&ugrave;ng l&agrave;m th&acirc;n cửa c&oacute; nhiều độ d&agrave;y kh&aacute;c nhau gi&uacute;p kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhiều phương &aacute;n lựa chọn sản phẩm ph&ugrave; hợp cho nhu cầu sử dụng.<br /> - &nbsp; &nbsp; C&oacute; c&aacute;c m&agrave;u cơ bản: xanh x&aacute;m, xanh kem, v&agrave;ng kem<br /> - &nbsp; &nbsp; Th&iacute;ch hợp sử dụng: Nh&agrave; xưởng, kios, ...<br /> - &nbsp;&nbsp; &nbsp;<span style="color:#FF0000;">K&iacute;ch thước cửa tối đa: 16m&sup2; (Rộng 4m x Cao 4m)</span></span></p> [description_2] => [description_3] => [description_4] => [meta_title] => [meta_description] => CỬA CUỐN TOLE ĐÀI LOAN DÀY 7 DEM [meta_keyword] => cửa cuốn mitadoor, cửa cuốn thép [tag] => cửa cuốn mitadoor, cửa cuốn thép [model] => MITADOOR RHHNXD [hot] => 0 [new] => 0 [sku] => [upc] => [ean] => [jan] => [isbn] => [mpn] => [location] => [quantity] => 1 [stock_status] => [image] => catalog/vat-lieu/MITADOOR/cua-cuon-tole-dai-loan-day-7-dem-RHHNXD mitadoor vatlieugiasi.png [manufacturer_id] => 31 [manufacturer] => MITADOOR [price] => 0 [special] => [reward] => [points] => 0 [tax_class_id] => 0 [date_available] => 2016-07-01 [weight] => 0.00000000 [weight_class_id] => 1 [length] => 0.00000000 [width] => 0.00000000 [height] => 0.00000000 [length_class_id] => 1 [subtract] => 1 [rating] => 0 [reviews] => 0 [minimum] => 1 [sort_order] => 1 [status] => 1 [date_added] => 2016-07-02 11:01:12 [date_modified] => 0000-00-00 00:00:00 [viewed] => 766 )