Array ( [product_id] => 1509 [name] => Tấm lấy sáng POLYCARBONATE dạng rỗng ECOPOLY [description] => <p style="line-height: 20.8px;"><strong>THƯƠNG HIỆU:&nbsp;</strong>ECOPOLY (Th&aacute;i Lan)</p> <p style="line-height: 20.8px;"><strong>CHẤT LƯỢNG:</strong></p> <ul style="line-height: 20.8px;"> <li>H&agrave;ng loại th&ocirc;ng dụng</li> <li>Kh&ocirc;ng phủ UV</li> <li>80% nguy&ecirc;n liệu Bayer</li> <li>C&oacute; chứng chỉ xuất xứ nhập khẩu</li> </ul> <p style="line-height: 20.8px;"><strong>M&agrave;u sắc:</strong>&nbsp;Trắng trong, Xanh biển, Xanh dương, Xanh l&aacute;, Tr&agrave;, Silver,...</p> <p style="line-height: 20.8px;"><strong>Độ d&agrave;y:</strong>&nbsp;5mm / 10mm</p> <p style="line-height: 20.8px;"><strong>Trọng lượng:&nbsp;</strong>12 kg/tấm - 19.5 kg/tấm</p> <p style="line-height: 20.8px;"><strong>Quy c&aacute;ch:</strong>&nbsp;21.M X 5.8M</p> <p style="line-height: 20.8px;"><strong>Bảo h&agrave;nh:</strong>&nbsp;1 năm</p> <p style="line-height: 20.8px;"><strong>ĐẶC T&Iacute;NH</strong></p> <ul style="line-height: 20.8px;"> <li>Nhẹ</li> <li>Phủ UV chống tia cực t&iacute;m</li> <li>Kh&ocirc;ng bắt lửa</li> <li>Dẻo, c&oacute; sức đ&agrave;n hồi cao</li> <li>Chịu lực cao</li> <li>Cứng hơn k&iacute;nh 250 lần, v&agrave; nhẹ hơn Mica Acrylic 20 lần</li> <li>Dễ vận chuyển, lắp đặt</li> <li>C&aacute;ch &acirc;m v&agrave; c&aacute;ch nhiệt cao</li> <li>Dễ định h&igrave;nh (Kh&ocirc;ng cần qua nhiệt)</li> <li>Kh&oacute; nứt, kh&oacute; bể</li> <li>Chịu được sự thay đổi nhiệt từ -20<sup>o</sup>C đến 120<sup>o</sup><span style="line-height: 20.8px;">C&nbsp;</span></li> </ul> <p style="line-height: 20.8px;"><strong>ỨNG DỤNG</strong></p> <ul style="line-height: 20.8px;"> <li>Lấy &aacute;nh s&aacute;ng tự nhi&ecirc;n</li> <li>Lợp m&aacute;i, Giếng trời, Balcon</li> <li>Nh&agrave; k&iacute;nh, v&aacute;ch ngăn văn ph&ograve;ng</li> <li>Đặc biệt gi&aacute; th&agrave;nh rẻ, tiết kiệm chi ph&iacute;.</li> </ul> <p><img alt="ecopoly polycarbonrate" height="325" src="http://kimphuloc.vn/upload/images/ECOPOLY-BIA.png" width="256" />&nbsp;<img alt="ecopoly polycarbonate dang rong" height="325" src="http://kimphuloc.vn/upload/images/ECOPOLY-MAU.png" width="250" /></p> [description_2] => [description_3] => [description_4] => [meta_title] => [meta_description] => Tấm lấy sáng POLYCARBONATE dạng rỗng ECOPOLY [meta_keyword] => Tấm lấy sáng, POLYCARBONATE, dạng rỗng, ECOPOLY [tag] => Tấm lấy sáng, POLYCARBONATE [model] => ECOPOLY POLYCARBONATE [hot] => 0 [new] => 0 [sku] => [upc] => [ean] => [jan] => [isbn] => [mpn] => 970000 [location] => [quantity] => 1 [stock_status] => [image] => catalog/vat-lieu/TOLE/tam lay sang polycarbonate dang rong ecopoly.png [manufacturer_id] => [manufacturer] => [price] => 0 [special] => [reward] => [points] => 0 [tax_class_id] => 0 [date_available] => 2016-07-03 [weight] => 0.00000000 [weight_class_id] => 1 [length] => 0.00000000 [width] => 0.00000000 [height] => 0.00000000 [length_class_id] => 1 [subtract] => 1 [rating] => 0 [reviews] => 0 [minimum] => 1 [sort_order] => 1 [status] => 1 [date_added] => 2016-07-04 13:52:35 [date_modified] => 2016-07-04 13:56:08 [viewed] => 421 )