Array ( [product_id] => 1536 [name] => Giấy dán tường Hàn Quốc HQ057 [description] => <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 24px; color: rgb(119, 119, 119); font-family: Arial; font-size: 14px; text-align: justify;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">Giấy d&aacute;n tường H&agrave;n Quốc ch&iacute;nh h&atilde;ng thường c&oacute; cấu tạo 2 lớp:</span></strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 24px; color: rgb(119, 119, 119); font-family: Arial; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; text-decoration: underline;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">Lớp trong</span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 24px; color: rgb(119, 119, 119); font-family: Arial; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">Đ&acirc;y l&agrave; giấy b&igrave;a pha trộn nhựa polime, lớp n&agrave;y c&oacute; t&aacute;c dụng giữ keo, b&aacute;m d&iacute;nh v&agrave;o bề mặt tường;</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 24px; color: rgb(119, 119, 119); font-family: Arial; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; text-decoration: underline;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">Lớp ngo&agrave;i</span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 24px; color: rgb(119, 119, 119); font-family: Arial; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">Lớp c&ograve;n lại l&agrave; lớp nhựa polime c&oacute; t&aacute;c dụng tạo hoa văn, lớp polime n&agrave;y d&agrave;y, c&oacute; khả năng chống thấm, ẩm từ b&ecirc;n ngo&agrave;i v&agrave;o trong tường, lớp polime n&agrave;y d&agrave;y cũng l&agrave; yếu tố tạo ra c&aacute;c họa tiết hoa văn nổi.</span></p> <h2 style="box-sizing: border-box; font-family: Arial; line-height: 1.4; color: rgb(29, 33, 39); margin: 0px 0px 0.7em; font-size: 1.4286em; letter-spacing: -1px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">Đặc điểm của giấy d&aacute;n tường H&agrave;n Quốc:</span></h2> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 24px; color: rgb(119, 119, 119); font-family: Arial; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">&ndash; Tuyệt đối an to&agrave;n với m&ocirc;i trường, kh&ocirc;ng chứa ch&igrave;, thủy ng&acirc;n.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 24px; color: rgb(119, 119, 119); font-family: Arial; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">&ndash; Đặc biệt th&iacute;ch nghi với m&ocirc;i trường ẩm ướt, kh&iacute; hậu thay đổi thường xuy&ecirc;n, chịu nồm sương gi&oacute;</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 24px; color: rgb(119, 119, 119); font-family: Arial; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">&ndash; Dễ d&agrave;ng cọ rửa bằng x&agrave; ph&ograve;ng, nước, khăn ướt, chất tẩy nhẹ</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 24px; color: rgb(119, 119, 119); font-family: Arial; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">&ndash; Độ b&aacute;m d&iacute;nh cao với keo thi c&ocirc;ng ri&ecirc;ng</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 24px; color: rgb(119, 119, 119); font-family: Arial; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">&ndash; Phong ph&uacute; đa dạng, đồng bộ mẫu m&atilde;</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 24px; color: rgb(119, 119, 119); font-family: Arial; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">&ndash; Thi c&ocirc;ng nhanh sạch gọn</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 24px; color: rgb(119, 119, 119); font-family: Arial; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">&ndash; Th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường, kh&ocirc;ng g&acirc;y bụi bẩn</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 24px; color: rgb(119, 119, 119); font-family: Arial; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">&ndash; Kh&ocirc;ng phai mầu bạc mầu khi &aacute;nh s&aacute;ng mặt trời chiếu v&agrave;o trực tiếp</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 24px; color: rgb(119, 119, 119); font-family: Arial; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">&ndash; Chống trầy xước.</span></p> [description_2] => [description_3] => [description_4] => [meta_title] => [meta_description] => Giấy dán tường Hàn Quốc HQ057 [meta_keyword] => Giấy dán tường Hàn Quốc HQ057 [tag] => [model] => GDT Hàn Quốc HQ057 [hot] => 0 [new] => 0 [sku] => [upc] => [ean] => [jan] => [isbn] => [mpn] => [location] => [quantity] => 1 [stock_status] => [image] => catalog/vat-lieu/giay dan tuong/giay-dan-tuong-han-quoc-hq057-vatlieugiasi.jpg [manufacturer_id] => [manufacturer] => [price] => 0 [special] => [reward] => [points] => 0 [tax_class_id] => 0 [date_available] => 2016-07-04 [weight] => 0.00000000 [weight_class_id] => 1 [length] => 0.00000000 [width] => 0.00000000 [height] => 0.00000000 [length_class_id] => 1 [subtract] => 1 [rating] => 0 [reviews] => 0 [minimum] => 1 [sort_order] => 1 [status] => 1 [date_added] => 2016-07-05 11:46:37 [date_modified] => 0000-00-00 00:00:00 [viewed] => 743 )