Array ( [product_id] => 4518 [name] => Đèn báo tín hiệu nhiều tầng Schneider [description] => <p><span style="color:#000000;"><strong><u>TH&Ocirc;NG TIN CHI TIẾT</u></strong></span></p> <p><strong><span style="color:#000000;">Đ&egrave;n b&aacute;o t&iacute;n hiệu nhiều tầng:</span></strong></p> <p><span style="color:#000000;">Cảnh b&aacute;o t&iacute;n hiệu nhiều tầng, bảo vệ chống giật theo ti&ecirc;u chuẩn quốc tế IEC 61140, IEC 604947-1, IEC 60947-5-1, điện &aacute;p hoạt động 24VDC/AC, 130VAC, 240VAC, từ 2 đến 4 phần tử, c&oacute; chỉ định phần tử cảnh b&aacute;o.</span></p> [description_2] => [description_3] => [description_4] => [meta_title] => [meta_description] => Đèn báo tín hiệu nhiều tầng Schneider [meta_keyword] => Đèn báo tín hiệu nhiều tầng Schneider [tag] => [model] => Schneider Đèn báo [hot] => 0 [new] => 0 [sku] => [upc] => [ean] => [jan] => [isbn] => [mpn] => [location] => [quantity] => 1 [stock_status] => [image] => catalog/vat-lieu/SCHNEIDER/den-bao-tin-hieu-schneider.jpg [manufacturer_id] => 41 [manufacturer] => SCHNEIDER [price] => 0 [special] => [reward] => [points] => 0 [tax_class_id] => 0 [date_available] => 2016-10-03 [weight] => 0.00000000 [weight_class_id] => 1 [length] => 0.00000000 [width] => 0.00000000 [height] => 0.00000000 [length_class_id] => 1 [subtract] => 1 [rating] => 0 [reviews] => 0 [minimum] => 1 [sort_order] => 1 [status] => 1 [date_added] => 2016-10-04 11:32:52 [date_modified] => 2016-10-04 11:36:57 [viewed] => 667 )